ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ (Σοφίες, Μυστικισμοί και Σκέψεις της Ανατολής)

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις του Εργαστηρίου Σκέψης και σε ηλεκτρονική μορφή το βιβλίο »ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ» (Σοφίες, Μυστικισμοί και Σκέψεις της Ανατολής). Συγγραφέας: Αλέξης Καρπούζος.
Το βιβλίο διερευνά τις ανταγωνιστικές αλλά και συμπληρωματικές σχέσεις της Ανατολικής και της Δυτικής Σκέψης, αποβλέποντας στην ανάδειξη της κοσμικής σκέψης και τη συνείδηση της κοσμικής ενότητας.