Πλάτωνας – Αριστοτέλης

Η φιλοσοφία του Πλάτωνα ήταν ένα διανοητικό εγχείρημα που απέβλεπε: α)στην αντιπαράθεση με την αέναη ρευστότητα και μεταβλητότητα του γίγνεσθαι και των φαινομένων, που χαρακτήριζε τη σκέψη του Ηράκλειτου, β) στην άμβλυνση της ριζικής αντίθεσης, όντος (αλήθεια) και μηδενός (λάθος) που είχε υποστηρίξει ο Παρμενίδης, γ) στην αναχαίτηση του οντολογικού-μεταφυσικού μηδενισμού…