ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το alexiskarpouzos.com διατηρεί πνευματικά δικαιώματα επί όλων των πληροφοριών, αρχείων, εικόνων, φωτογραφιών, σήματος, λογότυπου, κειμένων, σχεδίων, video, λογισμικού, γραφικών απεικονίσεων, newsletter που παρέχονται στον δικτυακό του τόπο. Παρέχει υπηρεσίες, ενημέρωσης, πληροφόρησης, ψυχαγωγίας,. Για την παροχή των υπηρεσιών της πλατφόρμας του alexiskarpouzos.com δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή του χρήστη. Ο χρήστης με την αποδοχή των ακόλουθων όρων χρήσης, συμβάλλεται με το alexiskarpouzos.com και δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

Με την εγγραφή του ο χρήστης συμφωνεί να παρέχει πλήρεις, αληθείς, ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που απαιτούνται από την πλατφόρμα του alexiskarpouzos.com ,(ενδεικτικά αναφέρονται στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) καθώς και να ενημερώνει τα στοιχεία αυτά προκειμένου να διατηρούνται πλήρη, αληθή, ακριβή και έγκυρα. Το alexiskarpouzos.com δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε εξαιτίας τυχόν ανακριβών ή/και ψευδών στοιχείων που θα αναρτηθούν από τον χρήστη. Αν το alexiskarpouzos.com εναχθεί για καταβολή αποζημίωσης ή αν υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση προς οποιονδήποτε εξαιτίας ανακριβών ή/και ψευδών δημοσιευμένων στοιχείων διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά του χρήστη που δημοσιοποίησε τα εν λόγω στοιχεία. Το ίδιο δε δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης κατά του χρήστη, διατηρεί το alexiskarpouzos.com και για κάθε εν γένει ζημία ή βλάβη παρούσα ή μέλλουσα που θα υποστεί εξ΄ αυτής της αιτίας.

Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οτιδήποτε αναρτά, δημοσιεύει ή καθιστά διαθέσιμο μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου το οποίο είναι προσβλητικό, ανήθικο, παράνομο ή αντίκειται στα χρηστά ήθη. Το alexiskarpouzos.com διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει ή/και να αποκλείει – αποσύρει από την δημοσιοποίηση οποιαδήποτε παράνομη ή ανήθικη ανακοίνωση. Την άσκηση του δικαιώματος αυτού το alexiskarpouzos.com θα αναγγέλλει αμέσως στον χρήστη.

Με την εγγραφή του ο χρήστης καλείται να δημιουργήσει προσωπικό του λογαριασμό ( όνομα, κωδικός πρόσβασης κ.λπ.), μέσω του οποίου θα μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του alexiskarpouzos.com . Το alexiskarpouzos.com μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία του χρήστη για στατιστικούς λόγους, με την προηγούμενη συγκατάθεσή του.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες του alexiskarpouzos.com παρέχονται «ως έχουν» και «όπως ακριβώς διατίθενται», χωρίς καμία επιπλέον εγγύηση. Το alexiskarpouzos.com μπορεί να τροποποιεί το δικτυακό του περιβάλλον, να προσθέτει ή/και να αφαιρεί οποιαδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία, χωρίς προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση ουσιαστικής τροποποίησης των παρόντων όρων, το alexiskarpouzos.com θα ενημερώνει εγκαίρως τους χρήστες του μέσω ανακοινώσεων που θα αναρτώνται σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας. Η χρήση μετά την ως άνω ενημέρωση θα συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων εκ μέρους του χρήστη.